วิธีการ config wordpress super cache

wordpress super cache สามารถ download ได้ จาก https://th.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

ถ้ามีการแก้ไข ค่ามันจะไปลบ cache ทั้งหมด