วิธีการใช้ bridge บน VMware

หลายๆ คนเคยเจอปัญหา “The network bridge on device VMnet0 is not running.  The virtual machine will not be able to communicate with the host or with other machines on your network. Failed to connect virtual device Ethernet0.” เวลาเรียกการใช้งาน Bridge Network บน VMware

วิธีแก้ไขสามารถทำง่ายโดยการ ลง service ชื่อว่า VMware Bridge Protocal โดยการไปที่ Network and Internet > Network and Sharing Center > Change adapter settings ตามรูปล่างนี้

click ขวาเลือก properties ในส่วนของ network connecting ที่เราใช้งานอยู่ เลือก Install > Service > VMware, Inc. > VMware Bridge Protocal แล้วกดตกลง เท่านี้เราก็จะสามารถใช้งาน network ได้แล้ว