บันทึกวีดีโอ andriod โดยไม่ต้อง root เครื่อง

บางครั้งที่เราต้องการ บันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือเกมส์ที่อยู่บน มือถือ หรือ tablet android ของเรา บ่อยครั้งที่โปรแกรม ฟรีบน Google Play จำเป็นต้อง root เครื่องเสียก่อน หรือบางโปรแกรมที่บอกไม่ต้อง root เครื่องก็ใช้งาน จริงไม่ได้

สำหรับ android version มากกว่าหรือ เท่ากับ 4.4 KitKat   จะมีคำสั่ง screenrecord ติดมากับ Android Debug Bridge (adb) ซึ่งสามารถบันทึกวีดีโอ ได้เลย

โดยมีขั้นตอนคือ

  • อุปกรณ์ต้องเป็น android version มากกว่าหรือเท่ากับ 4.4
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน สาย usb และต้อง enable debug mode ที่อุปกรณ์ ขณะเชื่อมต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Download adb program  เพื่อใช้ในการส่งคำสั่ง ปฏิบัติการ

โดยหลังจากเชื่อมต่อ อุปรกรณ์ กับ คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่า อุปกรณ์พร้อมทำการทดสอบหรือยัง ผ่านคำสั่ง

adb devices

หลังจากนั้นจึงใช้คำสั่ง

adb shell screenrecord /sdcard/test.mp4 

รายละเอียด คำสั่ง สามารถดูได้จาก http://developer.android.com/tools/help/shell.html หรือ พิมพ์

adb shell screenrecord --help

หลังจากที่ กด enter โปรแกรมจะทำการบันทึกหน้าจออุปกรณ์ เป็นไฟล์วีดีโอ หากต้องการหยุดการบันทึกก็ให้ กด ctrl+v

เมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็สามารถนำไฟล์ที่บันทึกมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ได้ โดยผ่านคำสั่ง

adb pull /sdcard/test.mp4

เมื่อตรวจสอบ folder ก็จะพบ test.mp4 ซึ่งเป็นไฟล์ วีดีโอที่เราบันทึกไว้ นั่นเอง

การใช้คำสั่ง screendrecord บันทึกวีดีโอ โดยไม่ต้อง รูทเครื่อง