ติดตั้ง IIS PHP MYSQL บน window7

ติดตั้ง IIS PHP MYSQL  บน window7

ขั้นตอนการติดตั้ง IIS + PHP + MYSQL บน window7 สามารถทำได้ง่ายๆ เริ่มจากการติดตั้ง IIS โดยทำการเปิด window feature  ตามภาพข้างล่าง

console panel -> program -> window fearue -> internet information services (IIS)

หลังจากติดตั้ง IIS เรียบร้อยแล้ว ให้ download web platform installer program ซึ่งสามารถ donwload ได้จาก microsoft

เมื่อติดตั้งเสร็จ สามารถเปิดจาก IIS manager แล้ว double click icon web platform installer พิมพ์ คำว่า “php” กด enter จะแสดงรายที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก php เวอร์ชั่นที่ต้องการ และยังสามารถได้ หลาย version พร้อมกันอีกด้วย

เมื่อตั้งเสร็จแล้ว IIS Manager จะมี icon เพิ่มขึ้นมาตามรูป

ทำการติดตั้ง mysql ได้โดยการเรียกใช้ web platform installer เช่นเดียวกันขั้นตอนการติดตั้ง php

จะเห็นได้ว่าการติดตั้ง php และ mysql สามารถ ทำได้งานขึ้นผ่านโปรแกรม web platform installer