การใช้งานภาษาไทยบน bluestacks

การใช้งานภาษาไทย บน Bluestacks  สามารถทำได้โดยการ install keyboard ภาษาไทย เพิ่มบน bluestacks ซึ่งสามารถ download ได้จาก Google Play หลังจากนั้นให้ทำการเปิดใช้งาน keyboard โดยไปที่เมนู Setting -> Keyboard & input method

 เลือก ชนิดของ keyboard ที่มีภาษาไทย