การใช้งาน Codeigniter บน IIS Window Azure

การใช้งาน Codeigniter บน IIS  สิ่งสำคัญคือ route method ซึ่งโดยปกติแล้ว จะใช้งานได้ บน hosting ที่เป็น Apache โดยไม่ต้อง config อะไร แต่สำหรับ window azure หรือ IIS แล้วจะต้องมีการแก้ไขไฟล์   web.config เพื่อทำการ rewrite url เมื่อต้องการใช้งานจึงมีสิ่งที่ต้องทำ 2 อย่าง เพื่อให้ iis มีการ rewrite เหมือน .htaccess ใน appserv คือ

 •  install urlrewrite ตามตัวอย่าง ใน clip
 • สร้างไฟล์ web.config เพื่อใช้แทน ไฟล์ .htaccess

ตัวอย่างไฟล์ web.config เพื่อการ rewrite

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 <system.webServer>
  <rewrite>
   <rules>
   <rule name="Index">
    <match url="^(.*)$"/>
    <conditions>
     <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true"/>
     <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true"/>
    </conditions>
    <action type="Rewrite" url="index.php/{R:1}"/>
    </rule>
   </rules>
  </rewrite>
 </system.webServer>
</configuration>